Početna > Softver > GIS
GIS
GML

GIS je akronim od "Geospatial Information Systems". GIS domen je veoma �irok, često se citira u literaturi da je oko 80% svih podataka pohranjenih u bazama podataka u svijetu na neki nacin određeno geografskom informacijom. GIS, odnosno "geografska informacija" obuhvata ne samo geografske koordinate (geometriju), nego i topologiju, vremensku dimenziju, itd. Nije jednostavno ukratko definisati GIS. Za početak, pročitajte članak iz GeoInformatics magazina koji na veoma neformalan način opisuje GIS industriju:

Trenutno se u GIS industriji koristi dosta sistema različitih proizvođača koji koriste različite, specifične standarde za kodiranje, manipulaciju i prezentaciju geo-spatial podataka. Formati podataka su obično binarni i nije neophodno da je specifikacija javna. Ovo znači da jednom kada kupite sistem od nekog proizvođača, ne mo�ete koristiti ni programe ni podatke nekog drugog proizvođača, ili u najboljem slučaju, morate imati konvertore podataka.

Međutim, sa razvojem Interneta, stvari se mijenjaju. Prije svega, koncept "usluga" postaje sve zastupljeniji, i to ne samo u softverskoj industriji, nego uop�te. To znači da umjesto da kupite neki specifični proizvod i zaposlite ljude koji će obavljati neku specifičnu aktivnost, jeftinije je da jednostavno platite uslugu (jednokratno ili po potrebi) od nekoga koji se time bavi. Značajnu ulogu u ovoj promjeni igra Internet jer omogućava da se usluge automatizuju i učine dostupnim svima preko Interneta. Znači, nema potrebe da kupujete čitav sistem za npr. analizu podataka i pravljenje mapa, mo�da je sve �to vam treba pristup i kori�tenje nečijeg sistema napravljenog za tu svrhu. Takvi sistemi se zovu "web-services". Ovim se potreba za razmjenu i kori�ćenje podataka razlicitih proizvođača drastično povećava. Tako web-services i mogućnost razmjene podataka i zajedničkog funkcionisanja sistema različitih proizvodjača (interoperability) postaju izuzetno značajni faktori u razvoju informatike.

OpenGIS Consortium je konzorcijum od oko 200 kompanija koje su u zadnjih nekoliko godina radile na ovim ciljevima. Razvijeno je dosta specifikacija a mnoge od njih su postale zvanični OpenGIS standardi.

Geography Markup Language (GML) je ključni OGC standard. GML je opisni jezik za podatke koji imaju geo-spatial odrednicu. GML omogućava razmjenu podataka različitih proizvođača, čak i mogućnost da različiti sistemi funkcioni�u zajedno, time �to defini�e standardan format kodiranja podataka. Međutim, GML je mnogo vi�e od prostog formata podataka - na osnovu XML tehnologija, GML omogućava izgradnju tzv. "geo-spatial web"-a. GML koristi XML XLink tehnologiju koja omogućava povezivanje podataka na Internetu. Ideja je slična običnom World Wide Web-u koji je svima dobro poznat. Na primjer, postoji baza podataka va�eg grada (ulice i zgrade). Uključeni su podaci koji opisuju geometriju (koordinate), a takođe i adrese i druge informacije. Međutim, potrebno vam je da na neki način uključite i podatke o infrastrukturi - električnim instalacijama ili rasporedu autobuskih linija ili slično. Ako ti podaci već postoje u nečijoj bazi podataka, dovoljno je da u svoju bazu podataka uključite link na postojeću bazu. Naravno za ovo je potrebno da oba skupa podataka imaju isti format ili barem da su zasnovane na istom standardu.

Zadnja verzija GML-a je v3.0, a zvanična specifikacija se nalazi na OGC sajtu:

Galdos Systems Inc. je kompanija koja je kreirala GML, preciznije njen vlasnik Mr. Ron Lake. Od tada, Galdos radi na razvoju GML-a, zajedno sa drugim kompanijama unutar OGC-a. Galdos takođe učestvuje u drugim inicijativama OGC-a kao sto su razvoj web servisa i standarda koje podr�avaju taj koncept. Galdos je učestvovao u razvoju mnogih OGC specifikacija kao �to su:

Galdos je takodjer autor prve knjige o Geography Markup Lanuage: