Joveta Trninić (Po Joveti se naša loza Trninića zove Jovetići)